REFERANSEPROSJEKTER (utdrag)


Sist oppdatert: 17. september 2010


MED BÅTEN GJENNOM STRAUMAN – en reise tilbake til Husøyvær  (2007 - 2010 )

Utstillingsprosjekt på Hamarøy Bygdetun. Konseptansvarlig og prosjektleder er Per Nikolai Haukeland. Karine Huseby er manus- og designansvarlig.  Samarbeidsprosjekt mellom Skírnir AS og Helge Haukeland.


GURISENTERET – møter med vinden  (2008 - 2009)

En ny kulturhistorisk attraksjon på Smøla i Møre og Romsdal. Skírnir AS utarbeidet og leverte innhold til utstillingen, som åpnet 23. juli i 2009. Konseptansvarlig og prosjektleder fra Skírnir er Per Nikolai Haukeland. Karine Huseby er manus- og designansvarlig. Oppdragsgiver er Smøla kommune.


VOSSALAKSEN – en ny attraksjon i Vaksdal  (2008 - )

Attraksjonsprosjekt om vossalaksen og laksekulturen. Oppdragsgiver er Vaksdal kommune. Konseptansvarlig og prosjektleder er Per Nikolai Haukeland.  Samarbeidsprosjekt mellom Skírnir AS og Cand.Oceon Stein Storsul.


”TRUA PÅ EIN DRAUM” (2007 - 2008)

Fjernsynsdokumentar for NRK 1 Faktor. Manus og regi: Per Nikolai Haukeland. Produsent og manus: Karine Huseby. Samproduksjon mellom Skírnir AS og Helge Haukeland.


Å LEVE AV NATUREN –Å LEVE MED ROVDYR (2006 - 2007)

Utstillingsprosjekt i Lierne Nasjonalparksenter. Totalleverandør av konsept og  innhold. Per Nikolai Haukeland er konseptansvarlig og prosjektleder. Karine Huseby er ansvarlig for manus, design og produksjonsledelse. Oppdragsgiver: Lierne Nasjonalparksenter.


DRAUMSCENEN (2006)

Ny attraksjon i Sauherad som knytter vannopplevelser sammen med ulike kulturelle uttrykk, og dermed skaper en unik ramme for ulike sceniske opplevelser. Per Nikolai Haukeland er konseptansvarlig og prosjektleder. Tekst og design av Karine Huseby.


DEI SOM LEVER AV HAVET (2005)

Fjernsynsdokumentar 24 min. til “Ut i naturen”, NRK 1. Når fisken forsvinner blir det vanskelig for alle som lever av havet. I denne dokumentarfilmen følger vi Anne Marie Gåsvær Færøy og Tom Færøy som bur på øya Gåsvær, nordvest i Solund i Sogn og Fjordane. Per Nikolai Haukeland er ansvarlig for manus og regi. Co-produksjon Per Nikolai Haukeland og Helge Haukeland.


MUNCH I ÅSGÅRDSTRAND (2005)

Attraksjonskonsept t til det planlagte Munchsenteret i Åsgårdstrand. Målet er å presentere Edvard Munchs kunst og vise Åsgårdstrand som en hovedarena i hans liv. Per Nikolai Haukeland er konseptansvarlig og prosjektleder, Karine Huseby er ansvarlig for tekst- og design i forprosjektet. Oppdragsgiver: Horten kommune.


HVEM BESTEMMER – HVEM BRYR SEG? (2005)

Utstillingen "Hvem bestemmer - hvem bryr seg?" utgjør hovedattraksjonen i Wergelands Hus på Eidsvoll. Per Nikolai Haukeland arbeidet med konsept og var i tillegg fotoansvarlig. Art director (AD) og designansvarlig: Karine Huseby. Oppdragsgiver: Eidsvoll 1814.

 

LIVET PÅ LIO (2004)

Fjernsynsdokumentar 48 minutter til “Fakta på lørdag”, NRK 1. Historien om en liten gård på Vestlandet”, er en dokumentarfilm om kulturlandskapets rolle i det moderne og effektive samfunnet. Per Nikolai Haukeland er ansvarlig for manus og regi sammen med Karine Huseby. Samarbeidsprosjekt mellom Per Nikolai Haukeland og Helge Haukeland.


KAMPEN OM KVOTENE (2004)

Et etisk konsekventbasert rollespill som skal lære skoleungdom om forsvarlig forvalting av ressursene på en ny og spennende måte. Per Nikolai Haukeland er konseptansvarlig og prosjektleder. Oppdragsgiver: Norveg


FORNYELSE AV BASISUTSTILLINGEN VED DE SAMISKE SAMLINGER I KARASJOK (2003)

Gjennomføring av plan- og konseptutviklingsfase for ny basisutstillingen ved De Samiske Samlinger. Per Nikolai Haukeland er prosjektleder og konseptansvarlig.
Oppdragsgiver: Sámiid-Vuorka-Davvirat/De Samiske Samlinger.


MIKROKOSMOS (2003)

Masterplan og konseptutvikling av et nytt vitensenter på området BaseKarljohansvern i Horten kommune. Konseptet MIKROKOSMOS tar utgangspunkt i de prosesser som ikke er synlige for  det vanlige øyet, enten fordi de er for store eller for små, eller fordi de ikke kan nås i tid og rom. Publikum vil kunne se, oppleve og påvirke kjemiske, fysiske og biologiske prosesser som vanligvis ikke er tilgjengelig for oss mennesker. Per Nikolai Haukeland er konseptansvarlig og prosjektleder. Design og tekstarbeid: Karine Huseby. Oppdragsgiver: Horten kommune.


LIVETS DANS (2003)

En interaktiv fortelling om Edvard Munch er en  DVD-ROM om Edvard Munchs liv. DVD ROM prosjektet er det første av sitt slag i Norge og er produsert i co-produksjon med DigiDreams (Danmark) og er et samarbeidsprosjekt med Munch-museet. Prosjektet er finansiert med støtte fra EUs Media program og blir distribuert av CyberBook. Per Nikolai Haukeland er konseptansvarlig og prosjektleder. Art Director og designansvarlig: Karine Huseby.


KAMPEN OM TUNGTVANNET (2000)

Etisk konsekventbasert rollespill med utgangspunkt i Tungtvannsaksjonen. Spillet foregår både fysisk  i rommet og på flere digitale medier. Det første prosjektet i sitt slag i Norge. Per Nikolai Haukeland er konseptansvarlig og prosjektleder. Design og interaktivitet: Karine Huseby. Oppdragsgiver: Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan.
  1. Tilbake

SKÍRNIR Skirnir_AS_home.html
NYHETERSkirnir_AS_news.html
KONTAKT OSSSkirnir_AS_contact.html
OM OSSSkirnir_AS_about.html
ARBEIDSkirnir_AS_work.html

[ opplevelser som gir varig verdi ]