SKÍRNIR Skirnir_AS_home.html
NYHETERSkirnir_AS_news.html
KONTAKT OSSSkirnir_AS_contact.html
OM OSSSkirnir_AS_about.html
ARBEIDSkirnir_AS_work.html

[ opplevelser som gir varig verdi ]

KAMPEN OM KVOTENE: Simulering av forskjellige tilstander knyttet til ulike valg, skaper ekte engasjement blant elevene.

KAMPEN OM KVOTENE


Publisert: 4. desember 2007


Det interaktive spillet KAMPEN OM KVOTENE skal lære skoleungdom om forsvarlig forvalting av fiskeriressursene på en ny og spennende måte. Spillet er hovedattraksjonen i utstillingen på Norveg.


KAMPEN OM KVOTENE er et etisk konsekvensbasert rollespill hvor spillerne deles inn i grupper som fungerer som spesialetterforskningsteam for Fiskeridepartementet. Spillerne må overvåke tilstandene i forskjellige kystbygder og gi råd til Fiskeriministeren om hva slags kvoter som bør settes. Basert på disse rådene vil man se utviklingen i de forskjellige bygdene år etter år, og det etiske dilemmaet viser seg: for mye fisk gir kortvarig

økonomisk oppgang men havet kan bli tomt - hvis man fisker for lite dør samfunnene langs kysten ut. Gjennom fire runder får elevene forståelse for de forskjellige synene i bygda: her har ordfører, forsker, sjarkfisker, trålfisker, fabrikkeier og miljøvernsaktivist alle noe de skulle ha sagt. De etiske problemene tårner seg opp: hvem skal man høre på for å prøve å bestemme hvor store fiskekvoter havet tåler og hva konsekvensene av overfiske blir? I den avsluttende runden må elevene hjelpe ministeren å bestemme kvote for hele landet, og stake ut den videre kursen for Norge - i 2022.


I KAMPEN OM KVOTENE får ungdommen se konsekvensene av sine egne valg. I det interaktive spillet finnes det ingen rette og gale svar. Det gjelder å balansere ulike hensyn opp mot hverandre. Spillmetoden er unik og er basert på en kombinasjon av dramaturgiske og dialogiske prinsipper, der verdivalg er like viktig som å tilegne seg konkret kunnskap. Målet er at  spillet vil øke bevisstheten rundt problemstillingen hos ungdom og andre som spiller spillet.


KAMPEN OM KVOTENE er utviklet for Kystmuseet Norveg.

Produsent, prosjektleder og konseptansvarlig er Per Nikolai Haukeland.


Prosjektet ble fikk støtte gjennom Den kulturelle skolesekken, Norsk kulturråd, Landsdelsutvalget samt sponsormidler fra Næringslivet.
  1. Tilbake

PROSJEKTER:

KAMPEN OM KVOTENE er en ny måte å drive undervisning på. Nina Sæternes i Norveg, Senter for kystkultur og kystnæring, er svært positiv til hvordan spillet fungerer.