Lierne nasjonalparksenter,
ArchiCAD: James Rivett

SKÍRNIR Skirnir_AS_home.html
NYHETERSkirnir_AS_news.html
KONTAKT OSSSkirnir_AS_contact.html
OM OSSSkirnir_AS_about.html
ARBEIDSkirnir_AS_work.html

[ opplevelser som gir varig verdi ]

Fra åpningen av utstillingen:

"Å leve av naturen - å leve med rovdyr", Lierne nasjonalparksenter 2007

Å LEVE AV NATUREN - Å LEVE MED ROVDYR


Publisert: 4. desember 2007


Målet med utstillingen “Å leve av naturen - Å leve med rovdyr” er å gi kunnskap om naturen, men også skape begeistring om de verdier som finnes i Liernes fjell og skoger. Det er lagt stor vekt på å få fram den lokale kulturhistorien, noe som gir utstillingen særpreg. Per Nikolai Haukeland og Karine Huseby fra Skírnir AS har vært ansvarlig for hele utviklingsprosessen fra konsept og design frem til ferdig produksjon og ferdigstilling.


“Å leve av naturen - Å leve med rovdyr” er en utstilling som handler om Lierne og Blåfjella nasjonalpark og omkringliggende områder. Presentert for historiske gjenstander, fotografier og filmopptak, blir publikum tatt med gjennom utstillingens dramaturgi. Med spesialdesignede oppslag- og tablåer som sammen med en utstillingsarkkitektur spesielt tilpasset rommets egenart, får publikum innblikk samspillet mellom mennesket og natur. Et gjennomgående utstillingsgrep er de mange små multimedia-skjermene og audiostasjonene, der publikum selv kan oppleve fortellingene knyttet til bruken av nasjonalpark-området.


Utstillingen er delt inn i tre hoveddeler. I den første delen ser vi på forvaltningen i et historisk perspektiv. ”Å leve av naturen” legger spesielt vekt på utmarkas betydning for folk i regionen. Med utgangspunkt i de ulike nasjonalparkområdene, forklarer utstillingens andre del hva forvaltning er og bakgrunnen for fremveksten av forvaltningstanken. Her presenteres også hvordan en av Sør-Norges største villmarksområder brukes i dag. I utstillingens tredje del presenteres de fire store rovdyra, med bjørnen i fokus. ”Å leve med rovdyr” viser at det er ulike måter å se og forstå bjørnen på.


Hovedattraksjonen i utstillingen er et interaktivt spill om hva du skal gjøre dersom du møter en bjørn. Bjørnespillet i bjørnehulen er spesielt tilrettelagt for barn og unge, men også voksne kan teste sine ferdigheter. I tillegg er det en egen seksjon med opplevelsesskuffer der store og små publikummere kan utforske naturen gjennom vitenskapens øyne.


Vi er stolte av det gode samarbeidet med Lierne nasjonalparksenter, og at utstillingen har fått så god mottagelse.   “Å leve av naturen - å leve med rovdyr” har blitt beskrevet som “innholdsmessig og estetisk meget god”, “Norges flotteste nasjonalparksenter” og at ”utstillingen skaper begeistring”.


Å LEVE AV NATUREN - Å LEVE MED ROVDYR er utviklet for Lierne nasjonalparksenter. Produsent, prosjektleder og konseptansvarlig er Per Nikolai Haukeland. Karine Huseby har stått for utformingen av utstillingen (Art Director/grafisk design) og har hatt ansvar for tekst og produksjonsledelse. Jørn Refsnæs fra Sixsides har tegnet utstillingsarkitekturen og teknologiselskapet Rayon har programmert og produsert interaktive stasjoner og spill.


  1. Tilbake

PROSJEKTER: