SKÍRNIR Skirnir_AS_home.html
NYHETERSkirnir_AS_news.html
KONTAKT OSSSkirnir_AS_contact.html
OM OSSSkirnir_AS_about.html
ARBEIDSkirnir_AS_work.html

[ opplevelser som gir varig verdi ]


Skírnir AS har levert Dataton PICKUP audioguide til utstillingen "Å leve av naturen - å leve med rovdyr"

i Lierne Nasjonalparksenter.

SATSER PÅ MOBIL FORMIDLING


Publisert: 17. september 2010


Spennende dramaturgi gjør utstillinger levende. Skírnir AS kombinerer gjenstander med den gode historien. Vi jobber både inne og utendørs med formidling i utstillinger og i landskapsrommet.


Skírnir har hatt gleden av å levere flere prosjekter, der bl.a. bruken av audioguide og digitale fortellinger på mobile enheter, har hatt en viktig rolle i formidlingen.


Skírnir AS er også forhandler av Dataton audioguide i Norge, og vi har hatt gleden av å levere flere slike anlegg i tidligere prosjekter.


Dataton er ledende på audioguidesystemer. Dataton PICKUP audioguidesystem består hovedsaklig av selve audioguiden og infrarøde sendere. Ved å peke og klikke på en liten sender, startes den valgte fortellingen/informasjonen. Utstyret er enkelt og driftsikkert i bruk og tilfører utstillingene mange muligheter, både rent opplevelsesmessig, men også av praktisk art, for eksempel ved språkversjonering.


Skírnir AS har blant annet installert Dataton PICKUP audioguidesystem i Lierne Nasjonalparksenter og for Hamarøy bygdetun ved Salten museum.  Vi har lang erfaring med å produsere innhold for audioguide av høy kvalitet, og ser fram til et tettere samarbeid med Dataton.


Dataton PICKUP blir solgt over hele verden, og er installert i mange av de største museumsutstillingene i Skandinavia, for eksempel ved Moderna Museet i Stockholm. Se Datatons egne hjemmesider www.dataton.com.
  1. Tilbake

PROSJEKTER:


Skírnir AS har levert Dataton PICKUP audioguide til utstillingen "Med båten gjennom straumene - en reise tilbake til Husøyvær" i Hamarøy bygdetun

ved Salten museum.


Mobil formidling åpner opp for en rekke muligheter innen historiefortelling. Gjenstandene blir knyttet til sin historie på en spennende og engasjerende måte, og publikum får større valgfrihet til å bevege seg i tid og rom.