SKÍRNIR Skirnir_AS_home.html
NYHETERSkirnir_AS_news.html
KONTAKT OSSSkirnir_AS_contact.html
OM OSSSkirnir_AS_about.html
ARBEIDSkirnir_AS_work.html

[ opplevelser som gir varig verdi ]

KONSEPTUTVIKLINGSSEMINAR HELGELAND MUSEUM


Publisert: 14. september 2012


Helgeland Museum samarbeider  med Skírnir AS om å styrke formidlingskopetansen.  Museet har i alt 16 avdelinger i 16 kommuner på Helgeland,  alle med hver sin egenart og sitt unike innhold . Det første av ialt tre arbeidsseminarer om temaet ble holdt i Mosjøen 6. og 7. september

.


  1. Tilbake

PROSJEKTER: