SKÍRNIR
NYHETERSkirnir_AS_news.html
KONTAKT OSSSkirnir_AS_contact.html
OM OSSSkirnir_AS_about.html
ARBEIDSkirnir_AS_work.html

"Helheten er mer enn summen av delene" Aristoteles (384-322 f.Kr)  - gresk filosof og naturforsker

– Utfordringen er å kunne se og følge opp detaljene, samtidig som helheten ivaretas.

Skírnir AS kan bidra med råd og ekspertise gjennom alle fasene av et utstillings- eller attraksjonsprosjekt, fra idé til ferdigstilling og drift. Våre spesialområder er museumsutstillinger og natur- og kulturbaserte attraksjoner. Basert på lang erfaring, spesialkompetanse og tverrfaglig samarbeid omformer vi ditt budskap til en publikumsopplevelse.

[ opplevelser som gir varig verdi ]

 MUSEUMSUTSTILLINGERSkirnir_AS_work.html
 NATUR- OG KULTURBASERTE ATTRAKSJONERSkirnir_AS_work.html
NYE PROSJEKTERSkirnir_AS_news.html