SKÍRNIR Skirnir_AS_home.html
NYHETERSkirnir_AS_news.html
KONTAKT OSSSkirnir_AS_contact.html
OM OSSSkirnir_AS_about.html
ARBEIDSkirnir_AS_work.html

[ opplevelser som gir varig verdi ]

teamSkirnir_AS_team.html
våre tjenesterSkirnir_AS_services.html
bakgrunn

Om Skírnir AS

Skírnir AS er spesialist på utvikling av opplevelsesarenaer og bygger på solid bakgrunn fra attraksjons- og museumsutvikling. Vi ser et økende behov for å videreføre de tradisjonelle attraksjonsutviklingmetodene, og fokuserer på attraksjonsutvikling i et større verdiperspektiv. Våre spesialområder er natur og kultur, der møtet mellom menneske og natur står sentralt.


Skírnir AS ble opprettet i 2007 av Per Nikolai Haukeland og Karine Huseby, med hovedkontor og studio i Tjølling, mellom Sandefjord og Larvik. Navnet Skírnir har vi

lånt fra norrøn mytologi, der Skirnir “den skinnende”, er sendebudet til guden Frøy.